app devil פיתוח אפליקציות

הגנה על דאטה באמצעות שירותי סייבר

מהי דאטה ומדוע צריך להגן עליה?

פירוש המושג 'דאטה' הוא נתונים. מדובר בנתונים של ארגונים ושל עסקים, המעוניינים לשמור על המידע שברשותם – הן מפני איבוד הנתונים והן מפני דליפתם לגורמים אחרים, כגון מתחרים או גורמים עוינים. ארגונים רבים מחזיקים בכמות גדולה של נתונים, במגוון של אמצעים וסביבות – כגון אמצעים פיזיים וכן רשתות וירטואליות וסביבות ענן. סביבות אלה מתחברות למכשירים רבים ברחבי העולם, מה שהופך את ההגנה על הנתונים לאתגר גדול. היעדר הגנה על הדאטה עלול להוביל לפגיעה בנתונים ולקריסת הארגון או העסק, גם במקרים בהם ניתן היה להצילו בלא פגע.

מהם שירותי סייבר וכיצד ניתן להגן באמצעותם על דאטה?

  • סייבר ומתקפות סייבר: סייבר של עסק הוא כינוי כולל לכל המשאבים באמצעותם ארגון אוסף את המידע שברשותו. מתקפות סייבר הן פעולות פליליות, באמצעות רשת האינטרנט, המתבצעות כנגד אתרי אינטרנט ומאגרי נתונים. לעתים מדובר בתקיפות רנדומליות, למטרת הרתעה או הפחדה. במקרים אחרים מדובר בהתקפות מכוונות ומתוכננות היטב, כחלק מהתארגנות הנושאת אופי כלכלי, פוליטי או אידיאולוגי. לעתים מצליחות מתקפות הסייבר להדליף מידע מסווג של מדינות או של ארגונים חשאיים, לשבש באופן משמעותי את פעילותם של ארגונים גדולים באמצעות העלמת מידע או מניעת הגישה אליו, ועוד. מדובר בתחום המתחדש ומשתנה ללא הרף, ועל כן, גופים שאינם מעדכנים את אבטחתם בהתאם להתקדמות הטכנולוגית ולאיומים חדשים, נותרים, למעשה, חשופים לפגיעה הרסנית.
  • סייבר – מניעת פריצה כהגנה: תחום הסייבר מוכר בציבור כתחום המוביל, לרוב, לתוצאות לא לגיטימיות ולא חוקיות, של פריצה למאגרי מידע של חברות, של ארגונים ואף של מדינות ושימוש לרעה בנתונים המצויים בהם. ואולם, באמצעות שירותי סייבר ניתן גם להגן על דאטה, תוך שימוש בשירותים אלה בתחום האבטחה באינטרנט. באמצעות שירותי סייבר ניתן להגן על המידע הנאסף על ידי ארגונים שונים. חברות המספקות שירותי סייבר יכולות למסור לצוות הניהולי של הארגון מידע מודיעיני עסקי בנוגע למתקפות סייבר אפשריות על הנתונים ודרכי הגנה מומלצות מפני פריצות ומתקפות אלה. הגנה מסוג זה תעניק לארגון הגנת אבטחה ברמה גבוהה יותר מזו של המתחרים. הדבר חשוב במיוחד כאשר מדובר בעסקים המנוהלים בעולם הווירטואלי – הצגת הגנת הסייבר בפני הלקוחות הפוטנציאליים עשויה להועיל מאוד מבחינה עסקית ולהוביל לסגירת עסקאות רבות, תוך מתן ביטחון ללקוח שהוא מוגן ואינו צריך לחשוש מדליפת נתונים ומפגיעה בהם.

כדי להגן על המידע העסקי שברשותכם באופן הטוב ביותר – השתמשו בשירותי סייבר!

ידוע כי ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. שירותי הסייבר יכולים לספק לכם הגנה יעילה, בדרכים בהן מתבצעת ההתקפה, אך באופן חוקי לחלוטין. הגנת הסייבר, המתעדכנת מעת לעת על פי הצרכים המשתנים והשינויים הטכנולוגיים בתחום, תאפשר לכם לגבור על המתחרים ולשמור על העסק גם במקרים של מתקפות סייבר חמורות.

Comments are closed.